6/16/2016

Η λίμνη των Ιωαννίνων παρουσιάζει μεγάλο πρόβλημα

Η λίμνη των Ιωαννίνων παρουσιάζει μεγάλο πρόβλημα. Γέμισε με αφρούς η επιφάνειά της και σε πολλά σημεία στην άκρη μαζεύονται πολλοί αφροί που κάνουν άσχημη την εικόνα της. Ειδικοί ανέλαβαν να μελετήσουν το φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις.

No comments:

Post a Comment